31 digitaalisen markkinoinnin termiä, jotka jokaisen markkinoijan tulisi tunnistaa

Tiedätkö, mikä on CPM tai laskeutumissivu? Miten digimarkkinointi eroaa muusta markkinoinnista? Digitaalisen markkinoinnin sanasto auttaa.

Mitä on digitaalinen markkinointi eli digimarkkinointi?

Digimarkkinointi on digitaalisessa ympäristössä tapahtuvaa markkinointia. Se sisältää erilaisia keinoja ja tekniikoita, jotka auttavat yrityksiä tavoittamaan potentiaalisia asiakkaita ja viestimään nykyisille asiakkailleen verkossa. Digimarkkinointia on muun muassa hakukonemainonta, sosiaalisen median mainonta, sähköpostimarkkinointi, verkkosivujen optimointi hakukoneille (SEO) ja verkkokaupan markkinointi. 

Miten digimarkkinointi eroaa muusta markkinoinnista?

Digimarkkinointi eroaa perinteisestä markkinoinnista luonnollisesti siten, että siinä käytetään digitaalisia kanavia, kuten verkkosivuja, sosiaalista mediaa, hakukoneoptimointia ja sähköpostimarkkinointia. Digimarkkinoinnin etu verrattuna esimerkiksi printtimainontaan on mahdollisuus kohdentaa ja seurata mainontaa tarkasti. Digimarkkinoinnissa voidaan optimoida mainoskampanjoita tehokkaasti kohdentaen niitä juuri oikeille kohderyhmille, mikä ei printtimainonnassa ole samalla lailla mahdollista. 

Digimarkkinoinnin sisältötyyppejä ja -malleja

Mitä on Affiliate-markkinointi?

Affiliate-markkinointi on markkinointimuoto, jossa yritys maksaa komission sivuston omistajalle tai verkkojälleenmyyjälle jokaisesta myydystä tuotteesta tai palvelusta, jota sivuston omistaja tai verkkojälleenmyyjä mainostaa alustallaan. Affiliate-markkinoinnissa yritys maksaa komission vain, jos se saa uuden maksavan asiakkaan. Tämän vuoksi affiliate-markkinointi tarjoaa erinomaisen WIN-WIN-tilaisuuden; yritys saa uusia asiakkaita ja palvelua tai tuotetta mainostava sivusto saa palkkion myynnistä. Affiliate-markkinoinnissa myyntiä seurataan räätälöityjä affiliate-linkkejä käyttämällä.

Mitä on B2B-markkinointi?

B2B-markkinointi tarkoittaa business-to-business -markkinointia, eli markkinointia, jossa yritys kohdistaa markkinointinsa toiselle yritykselle. B2B-markkinointi eroaa B2C-markkinoinnista (business-to-consumer), jossa yritys kohdistaa markkinointinsa suoraan yksittäisille kuluttajille.

B2B-markkinoinnin tavoitteena on luoda pitkäaikaisia asiakassuhteita toisten yritysten kanssa. Sen kohteena voivat olla esimerkiksi toimittajat, jälleenmyyjät tai muut yritykset, jotka tarvitsevat tuotteita tai palveluita.

B2B-puolella ostavalla organisaatiolla voi usein olla kaksi tai useampi henkilö tekemässä hankintapäätöstä. Markkinoinnin kohteena voi olla esimerkiksi IT-päällikkö, hankintapäällikkö ja tietoturvapäällikkö. Heihin vetoaa usein erilaiset markkinointiviestit — IT-päällikön motivaatiotekijät ja tavoitteet eroavat yleensä esim. hankintapäällikön motivaatiotekijöistä ja tavoitteista. Samalla korostuu se, että B2C-puolella ratkaisevia päätöksentekijöitä on usein yksi.

Mitä on B2C-markkinointi?

B2C-markkinointi tarkoittaa business-to-consumer-markkinointia, eli markkinointia, jossa yritys kohdistaa markkinointinsa suoraan yksittäisille kuluttajille. B2C-markkinointi eroaa B2B-markkinoinnista (business-to-business), jossa yritys kohdistaa markkinointinsa toiselle yritykselle.

Mitä on Display-mainonta?

Display-mainonta tarkoittaa verkossa näkyvää mainontaa, joka esitetään yleensä bannerimainoksina tai muina graafisina elementteinä verkkosivuilla tai mobiilisovelluksissa. Display-mainonta on yksi tapa saada yrityksen näkyville verkossa ja lisätä sen bränditietoisuutta. Display-mainonta on yleensä maksettua mainontaa, ja siinä mainostaja maksaa usein näytöistä tai klikkauksista. Mainostajat voivat kohdentaa mainoksensa tietyille kohderyhmille tai verkkosivuille.

Mitä on Inbound-markkinointi?

Inbound-markkinointi on markkinointistrategia, jonka tarkoituksena on houkutella asiakkaita luomalla heille arvoa sisältäviä sisältöjä ja tarjoamalla heille apua ja tukea heitä kiinnostavissa kysymyksissä. Inbound-markkinoinnissa yritys ei yritä myydä tuotteitaan tai palveluitaan suoraan, vaan asiakkaita pyritään sitouttamaan heitä palvelevan sisällön avulla.

Mitä on natiivimainonta?

Natiivimainonta on mainontaa, joka sijoitetaan samanlaiselta näyttävään sisältöön verkossa tai mobiilisovelluksessa. Natiivimainos voi olla esimerkiksi artikkeli tai videomainos. Se on yleensä merkitty mainokseksi tai sponsoroiduksi sisällöksi, jotta käyttäjät tietävät sen olevan mainontaa. Natiivimainonta perustuu usein näyttökertoihin, eli mainostaja maksaa näytöistä tai klikkauksista.

Digimarkkinoinnin toimenpiteitä

Mitä on A/B-testaus?

A/B-testaus on menetelmä, jolla voidaan verrata kahta erilaista vaihtoehtoa ja selvittää, mikä niistä toimii paremmin tietyllä mittarilla. A/B-testauksessa yleensä valitaan kaksi vaihtoehtoa (A ja B), jotka eroavat toisistaan jollakin tavalla. Esimerkiksi verkkosivustolla voi olla kaksi erilaista etusivua, ja A/B-testauksessa selvitetään, mikä niistä toimii paremmin. Sillä voidaan myös testata, toimiiko lyhyt mainosteksti paremmin kuin pitkä, tai toimiiko ”Lue lisää” -toimintakutsu paremmin kuin ”Tutustu tuotteeseen”.

Mikä on konversio?

Konversio on tapahtuma, jonka tarkoitus on saada kävijä tekemään jotain tiettyä toimintoa verkkosivustolla tai muulla digitaalisella alustalla. Konversiot voivat olla erilaisia riippuen siitä, mitä yritys tai sivuston omistaja haluaa saavuttaa. Yleisimmät konversiot ovat esimerkiksi tuotteen tai palvelun ostaminen, lomakkeen täyttäminen tai uutiskirjeen tilaus. Konversioiden määrää ja tehokkuutta voidaan seurata erilaisilla mittareilla, kuten konversioiden osuudella kävijämääristä.

Mitä tarkoittaa konversio-optimointi?

Konversio-optimointi tarkoittaa toimintoja, joiden tarkoituksena on parantaa konversioiden määrää ja tehokkuutta verkkosivustolla tai muulla digitaalisella alustalla. Konversio-optimointiin kuuluu esimerkiksi A/B-testausta, jonka avulla voidaan vertailla erilaisia vaihtoehtoja ja löytää ne, jotka toimivat parhaiten. Konversio-optimointiin voidaan myös kuulua esimerkiksi verkkosivuston käyttäjäliittymän parantaminen tai mainosten tehokkuuden lisääminen.

Digimarkkinoinnin työkaluja ja sovelluksia

Mikä on Adform?

Adform on yksi maailman suosituimmista digitaalisen mainonnan työkaluista. Sillä yritykset voivat hallinnoida ja optimoida mainostensa näkyvyyttä eri alustoilla. Adform tarjoaa laajan valikoiman työkaluja ja palveluita, jotka auttavat yrityksiä luomaan tehokkaita mainoskampanjoita ja mittaamaan niiden suorituksia. Adformin kautta yritykset voivat esimerkiksi luoda ja julkaista mainoksia eri verkkoalustoilla, seurata mainosten suorituksia ja optimoida niitä tarvittaessa. Adform pitää sisällään analytiikka- ja raportointityökalut, joiden avulla yritykset voivat seurata mainostensa tehokkuutta ja saada tietoa siitä, mikä toimii parhaiten.

Mikä on Adobe Analytics?

Adobe Analytics on Adoben web-analytiikka- ja seurantatyökalu, jolla voidaan seurata verkkosivuston liikennettä, kävijöiden käyttäytymistä, konversioita ja asiakasdataa. Adobe Analytics tarjoaa myös monipuolisia raportointityökaluja datan visualisointiin. Adobe Analytics on integroitu Adobe Experience Cloudin kanssa, jossa joukko digitaalisia markkinointityökaluja.

Mikä on Google Analytics?

Google Analytics on ilmainen web-analytiikka- ja seurantatyökalu, jonka avulla yritykset voivat seurata ja analysoida verkkosivustonsa käyttäytymistä. Työkalulla yritykset voivat seurata verkkosivuston liikennettä, kävijöiden käyttäytymistä, konversioita ja asiakasdataa. Google Analytics tarjoaa monipuolisia raportointityökaluja, jotka antavat yrityksille mahdollisuuden visualisoida ja ymmärtää dataa helpommin. Työkalu on helppokäyttöinen ja se on yksi suosituimmista web-analytiikka-työkaluista maailmassa. Lisäksi Google Analytics on integroitu Google Marketing Platformiin, joka on joukko digitaalisia markkinointityökaluja, jotka mahdollistavat yrityksille täydellisen näkemyksen asiakkaistaan ja tarjoavat mahdollisuuden kohdistaa markkinointia tehokkaammin.

Mikä on Piwik PRO?

Piwik PRO on turvallinen, luotettava ja GDPR-yhteensopiva verkkoanalytiikka-alusta. Sitä käyttävät useat yritykset, mukaan lukien verkkokaupat, pienet yritykset ja suuret yritykset. Piwik PRO on suunniteltu auttamaan yrityksiä seuraamaan ja analysoimaan verkkosivustonsa suorituskykyä ja saamaan arvokasta tietoa käyttäjien käyttäytymisestä. Piwik PRO sisältää joukon ominaisuuksia ja integraatioita, joiden avulla käyttäjät voivat kerätä, tallentaa ja analysoida tietoja. Se tarjoaa myös valikoiman muokattavissa olevia hallintapaneeleja ja raportteja, joiden avulla voidaan seurata verkkosivuston suorituskykyä ja saada arvokkaita näkemyksiä (Insights) käyttäjien käyttäytymisestä.

Mitä on attribuutiomallinnus?

Attribuutiomallinnus digimarkkinoinnissa viittaa prosessiin, jossa yritetään määrittää, mitkä markkinointikanavat ja vuorovaikutuspisteet ovat vaikuttaneet asiakkaan päätökseen ja toimintaan. Se auttaa selvittämään, kuinka tehokkaasti eri markkinointitoimenpiteet vaikuttavat asiakkaan ostoprosessiin.

Mitä on avainsanatutkimus?

Avainsanatutkimus on menetelmä, jonka avulla voidaan löytää ja analysoida sanoja tai fraaseja, jotka ovat merkityksellisiä tiettyyn aiheeseen liittyen ja joita käytetään usein hakukoneissa. Avainsanatutkimus auttaa yrityksiä ymmärtämään, millaisia sanoja ja fraaseja heidän kohderyhmänsä käyttävät etsiessään tietoa tai tuotteita verkossa. Avainsanatutkimus voi olla hyödyllistä erityisesti verkkosivuston sisällön suunnittelussa tai hakukonemainonnan kohdentamisessa, koska se auttaa löytämään ne sanat ja fraasit, joita käytetään usein hakukoneissa ja jotka saattavat olla merkityksellisiä yrityksen tarjoamille tuotteille tai palveluille.

Näin teet avainsanatutkimuksen >>

Mikä on CRM?

CRM-järjestelmän avulla yritys voi kerätä ja järjestellä tietoa asiakkaistaan sekä suunnitella ja toteuttaa asiakassuhteiden hoitoa ja markkinointia. CRM-järjestelmään tallennetaan tietoa asiakkaan ostopäätöksistä ja vuorovaikutuksesta yrityksen kanssa. Tietoja voidaan hyödyntää esimerkiksi asiakaskohtaamisten, markkinointikampanjojen sekä personoitujen tarjousten suunnittelussa.

Verkkosivusto ja analytiikka

Mitä on digimarkkinoinnin analytiikka?

Digimarkkinoinnin analytiikka tarkoittaa erilaisten työkalujen ja menetelmien käyttöä, joiden avulla voidaan seurata ja analysoida digitaalisen markkinoinnin suorituksia ja saada tietoa siitä, mikä toimii ja mikä ei toimi. Digimarkkinoinnin analytiikkaan kuuluu esimerkiksi verkkosivuston analytiikka, mainosten analytiikka ja sosiaalisen median analytiikka. Digimarkkinoinnin työkaluja ovat esimerkiksi Google Analytics, Adobe Analytics ja Piwik PRO.

Mikä on ländäri eli laskeutumissivu?

Ländäri eli laskeutumissivu (Landing Page) on sivu, jolle kävijä ohjataan mainonnan tai muun markkinoinnin kautta. Ländärin tarkoitus on keskittää kävijän huomio tiettyyn tarjontaan tai viestiin ja saada hänet toimimaan halutulla tavalla, kuten täyttämään lomake tai ostamaan tuote. Ländärit ovat yleensä yksinkertaisia ja niillä on selkeä tavoite. Ländärin sisältö voi vaihdella paljon, mutta yleisesti ottaen se koostuu tarjouksesta, tuotekuvauksesta tai muusta tarjouksen kannalta olennaisesta informaatiosta sekä toimintakutsuista, kuten ”Osta nyt” -painikkeesta.

Mikä on CTA?

CTA tarkoittaa ”Call to Action” eli toimintakutsua. Se on painike tai linkki, jonka avulla käyttäjät voivat tehdä halutun toiminnon, kuten tilata uutiskirjeen, ostaa tuotteen tai rekisteröityä jäseneksi. CTA:n tavoitteena on kannustaa käyttäjiä tekemään tietty toiminto ja siten lisätä konversioita.

Tutustu CTA-esimerkkeihin ja vinkkeihin puoleensavetävän CTAn luomiseen >>

Mitä tarkoittaa SEO?

SEO (Search Engine Optimization) tarkoittaa hakukonenäkyvyysoptimointia eli hakukonenäkyvyyden parantamista. SEO:n tarkoituksena on parantaa verkkosivuston sijoitusta hakukoneiden tuloksissa niin, että sivusto näkyy mahdollisimman korkealla hakutuloksissa hakukoneen käyttäjille. Tämä auttaa lisäämään verkkosivuston kävijämääriä ja parantamaan sen näkyvyyttä verkossa.

Mitä tarkoittaa SEM?

SEM:llä (Search Engine Marketing) tarkoitetaan yleisesti hakukoneiden maksullisten mainosten kautta tapahtuvaa markkinointia, kuten Google AdWords -mainosten kautta tapahtuvaa markkinointia. SEM:n avulla yritykset voivat näkyä hakukoneiden tuloksissa mainosten avulla ja tavoittaa uusia asiakkaita hakukoneiden kautta. SEM:llä voidaan myös parantaa verkkosivuston sijoitusta hakukoneiden tuloksissa ja lisätä verkkosivuston kävijämääriä.

Lue hakukonemarkkinoinnin oppaamme >>

Mitä tarkoittaa SERP?

SERP (Search Engine Results Page) on hakukoneen palvelu, joka näyttää hakutulokset, kun käyttäjä tekee hakukyselyn hakukoneeseen. SERP:ssä näytetään yleensä hakutulokset, jotka ovat relevantteja käyttäjän tekemälle hakulle ja jotka ovat hakukoneen mielestä merkittäviä ja hyödyllisiä. SERP:ssä näytetään yleensä myös mainoksia, jotka ovat maksullisia ja jotka on merkitty selkeästi mainoksiksi.

Mitä tarkoittaa impressio?

Impressio on yksi yleisimmistä mainostilastoista, jota käytetään mainonnan tehokkuuden mittaamisessa. Verkossa impressioita voidaan mitata mainosten näyttökerroilla eli sillä, kuinka monta kertaa mainos on näytetty käyttäjälle verkossa. Myös televisiossa ja radiossa impressioita voidaan mittaa mainosten näyttökerroilla eli sillä, kuinka monta kertaa mainos on näytetty tai esitetty televisiossa tai radiossa.

Mitä tarkoittaa välitön poistumisprosentti eli Bounce Rate?

Välitön poistumisprosentti eli Bounce Rate on verkkosivuston tilasto, joka kuvaa sitä, kuinka moni käyttäjä poistuu verkkosivustolta heti saapumisensa jälkeen ilman, että he vierailevat muilla sivuilla sivustolla. Välitön poistumisprosentti lasketaan jakamalla verkkosivustolla tapahtuneet välittömät poistumiset verkkosivustolle saapuneiden kävijöiden määrällä. Bounce Ratea ei ole enää Google Analyticsin uusimmassa versiossa eli GA4:ssa, vaan sen tilalle on tullut Engagement Rate eli sitoutumisprosentti. Sen sijaan esimerkiksi Piwik PROssa Bounce Rate on edelleen käytössä.

Mitä on CPA?

CPA (Cost per Acquisition) tarkoittaa kustannus per aktiivinen toiminta. Aktiiviset toiminnot voivat olla esimerkiksi verkkosivustolla tapahtuneet ostot, rekisteröitymiset tai muut toiminnot, jotka mainostaja on määritellyt tavoitteikseen. CPA lasketaan jakamalla mainosten kokonaiskustannukset aktiivisten toimintojen määrällä. CPA auttaa mainostajia arvioimaan mainosten tehokkuutta ja selvittämään, kuinka paljon mainokset maksavat yhtä aktiivista toimintoa kohden.

Mitä on CPC?

CPC (Cost per Click) tarkoittaa mainosten kustannuksia klikkauksien perusteella. Klikkaukset ovat tapahtumia, joissa käyttäjä napsauttaa mainosta verkkosivustolla tai hakukoneessa. CPC lasketaan jakamalla mainosten kokonaiskustannukset klikkauksien määrällä. CPC on tärkeä mainostilasto, koska se auttaa mainostajia määrittämään mainosten kustannukset ja vertaamaan niitä muihin mainostilastoihin, kuten esimerkiksi mainosten näyttökertoihin tai aktiivisten toimintojen määrään.

Mitä on CPM?

CPM (Cost per Thousand Impressions) mittaa, kuinka paljon maksat tuhannesta impressioista. Se on yksi tapa mitata mainonnan tehokkuutta verkossa ja määritellä mainoskampanjan hinta. CPM-hinta määritetään impressioiden määrän perusteella, eikä siitä veloiteta, jos käyttäjä ei näe mainosta.

Mitä on CTR?

CTR tarkoittaa (Click-Through Rate) klikkauksien määrää prosentteina näyttökerroista. CTR kuvaa mainoksen tehokkuutta osoittamalla, kuinka moni mainoksen nähnyt käyttäjä on klikannut mainosta. Se lasketaan jakamalla mainoksen saamien klikkauksien määrä mainoksen näyttökerroilla ja muuttamalla tulos prosentteina.

Mitä on KPI?

KPI tarkoittaa (Key Performance Indicator) olennaisia suorituskyvyn indikaattoreita. KPI:t ovat mittareita, joita käytetään arvioimaan yrityksen tai organisaation toiminnan tehokkuutta ja menestystä. Ne auttavat seuraamaan ja ymmärtämään, mikä toimii hyvin ja mikä ei, ja antavat tietoa siitä, miten yritys voi parantaa suorituskykyään. KPI:t vaihtelevat yrityksen mukaan ja ne voivat koskea esimerkiksi myyntiä, tuottavuutta, asiakastyytyväisyyttä tai verkkosivuston kävijämääriä.

Mitä on ROAS?

ROAS (Return on Advertising Spend) tarkoittaa mainosten tuottoa suhteessa niiden kustannuksiin. ROAS lasketaan jakamalla mainosten tuottama liikevaihto mainosten kustannuksilla ja muuttamalla tulos prosenteiksi. Esimerkiksi, jos yritys käyttää 1000 euroa mainontaan ja saa siitä 2000 euron myyntitulot, ROAS on (2000 / 1000) x 100 = 200 %. Tämä tarkoittaa, että jokainen käytetty euro tuo kaksi euroa myyntituloja.

Mitä on ROI?

Markkinoinnissa ROI (Return on Investment) kertoo sijoitetun pääoman tuoton suhteessa sijoitetun pääoman kokoon. Esimerkiksi jos yritys käyttää 10 000 euroa mainontaan ja saa siitä 15 000 euron myyntitulot, ROI on (15 000 – 10 000) / 10 000 x 100 = 50 %. Tämä tarkoittaa, että jokainen käytetty euro tuo 50 senttiä myyntituloja.

Mitä lukisi seuraavaksi? Huomasitko jo blogimme, jossa esittelemme 3 inspiraation lähdettä yrityksen someen?

Mitä on kasvumarkkinointi? Siinä keskitytään kasvattamaan yritystä datalähtöisen markkinoinnin avulla. Lue lisää kasvumarkkinoinnista täältä.

Picture of Veera Heinonen
Veera Heinonen
Olen Valoa Digitalin sisällöntuottaja. Suhtaudun intohimoisesti digimarkkinointiin, hakukoneoptimointiin ja viestintään. Hahmotan maailman tarinoina, joista jokainen ansaitsee tulla kuulluksi. Tämä filosofia kantaa minua myös markkinoijana.

Lisää artikkeleita:

Tykkäsitkö lukemastasi? Jaa artikkeli somessa:

Contact Us

Jätä yhteydenottopyyntö