Näin teet hyvän Google-mainoksen

Hyvä hakusanamainos lunastaa lupauksensa. Mainostajan targetoima avainsana, käyttäjän kirjoittama haku, mainoksessa mainitut asiat ja klikkauksen jälkeen näytettävän sivun sisältö ovat kaikki linjassa.

Sisällysluettelo

Hakukonemarkkinointi (SEM) on sateenvarjotermi, johon kuuluu maksullinen hakusanamainonta (SEA) ja orgaaninen hakukoneoptimointi (SEO). SEM, SEO, SEA – näin ne eroavat toisistaan >>

Miten tehdä hyvä hakusanamainos?

Hyvä hakusanamainos on sisällöltään relevantti ja vie käyttäjän käyttäjäystävälliselle sivulle, jossa kävijä saa ratkaisun hakemaansa ongelmaan.

Opit seuraavaksi muutaman keinon, joiden avulla voit oppia tekemään hyviä hakusanamainoksia.

Mainoksen relevanttius (ad relevancy)

Mainoksen relevanttius tarkoittaa mainoksen sopivuutta valitsemiesi avainsanojen ja käyttäjien tekemien hakujen välillä. Se mittaa sitä, kuinka hyvin mainos vastaa käyttäjän hakua ja tarpeita.

Mainoksen relevanttius on tärkeä tekijä hakukonetulosten arvioinnissa ja mainosnäytön sijoittelussa. Hakukoneet arvioivat mainosten relevanttiutta ja antavat mainoksille laatupisteitä (Quality Score), jotka vaikuttavat mainosten sijoitteluun, näyttökertojen määrään ja mainoskustannuksiin. Kun mainoksen relevanttius on korkea, se todennäköisesti vastaa paremmin käyttäjän hakua ja tarvetta. Tämä parantaa mainoskampanjan tehokkuutta ja käyttäjäkokemusta.

Mainoksen tulisi olla selkeästi liitettävissä käytettyihin avainsanoihin. Mainoksen tulee vastata käyttäjän hakua ja olla relevantti avainsanatutkimuksen perusteella. Mainoksen otsikko, kuvausteksti ja URL-osoite tulisi optimoida niin, että ne tukevat käyttäjän hakua ja houkuttelevat klikkausta. Mainoksen teksti tulisi olla selkeä, houkutteleva ja vastata käyttäjän tarvetta.

Mainoslaajennukset tarjoavat lisätietoa ja mahdollisuuden sisällyttää lisäelementtejä mainokseen, kuten linkkejä, puhelinnumeroita tai sivustolinkkejä. Hyödyntämällä mainoslaajennuksia voi parantaa mainoksen relevanttiutta ja houkuttelevuutta.

Hyvin tehty avainsanatutkimus on apunasi mainosten relevanttiuden parantamisessa. Muista myös seurata analytiikkaa ja tuloksia, koska ne auttavat sinua optimoimaan mainokset vastaamaan käyttäjien tarpeita.

Laatuarvosana (Quality Score) ja mainoksen sijoitus

Laatuarvosana on Googlen mainoslaadun mittari Google Adsissa, joka auttaa arvioimaan mainosten laatua ja merkitystä käyttäjille. Laatuarvosana perustuu useisiin tekijöihin, kuten mainoksen klikkausasteeseen (CTR), mainosrelevanssiin ja laskeutumissivun käyttäjäkokemukseen.

Laatuarvosana on tärkeä mittari Google Ads -mainoskampanjan suorituskyvyn kannalta. Se vaikuttaa mainoksen sijoitukseen hakutuloksissa ja hintatarjouksiin. Korkeampi laatuarvosana voi parantaa mainoksen näkyvyyttä ja laskea mainoksen hintaa, kun taas matalampi laatuarvosana voi vähentää mainoksen näkyvyyttä ja nostaa hintaa.

Laatuarvosana perustuu vertailuun muihin mainoksiin, jotka kilpailevat samoista avainsanoista ja kohderyhmistä. Google käyttää algoritmeja arvioimaan mainoksen suorituskykyä ja laatua suhteessa kilpailijoihin. Hyvä laatuarvosana voi johtua hyvin kohdennetusta mainoksesta, korkeasta klikkausasteesta ja hyvästä käyttäjäkokemuksesta laskeutumissivulla.

Mainosten ja lisäosien aikataulutus

Aikataulutus tarkoittaa mainosten ja lisäosien näyttämisen aikataulun määrittämistä. Voit valita, milloin mainoksesi näkyvät ja milloin ne eivät ole näkyvissä hakukoneen tulossivuilla. Mainosten aikataulutuksella voit kohdentaa mainokset tiettyihin päiviin, viikonpäiviin tai kellonaikoihin, jolloin kohdeyleisösi on todennäköisemmin aktiivinen.

Google Ads ja Microsoft Ads tarjoavat aikataulutusominaisuuden, joka mahdollistaa mainosten näyttämisen haluaminasi aikoina. Voit määrittää päivät, kellonajat ja jopa tietyn aikavyöhykkeen, jolloin haluat mainosten näkyvän. Tämä auttaa mainosbudjetin optimoinnissa ja voit myös varmistaa, että mainokset näytetään silloin, kun niillä on suurin mahdollisuus saada haluttuja tuloksia.

Aikataulutuksessa voit valita tiettyjä päiviä tai kellonaikoja, jolloin kohdeyleisösi on todennäköisemmin aktiivinen. Tämä auttaa keskittymään tehokkaimpiin aikoihin ja vähentämään näkyvyyttä vähemmän kannattavina aikoina.

Aikataulutuksen avulla voit optimoida mainosbudjettisi ja käyttää varoja tehokkaasti niillä ajoilla, jolloin haluat mainosten näkyvän. Voit välttää käyttämästä budjettiasi aikoina, jolloin kohdeyleisösi ei välttämättä ole aktiivinen. Aikatauluttamalla mainoksesi voit hallita kilpailua ja varmistaa, että mainoksesi näkyvät silloin, kun kilpailu on vähäisempää. Tämä voi auttaa parantamaan mainosten näkyvyyttä ja klikkausastetta.

A/B-testauksen avulla voit kokeilla erilaisia aikatauluja ja selvittää, mikä aikataulu toimii parhaiten kohdeyleisösi kanssa.

Käyttäjäkokemus sivustolla (Landing Page Experience)

Vaikka tämä onkin artikkelin lopussa, on kyseessä kuitenkin yksi tärkeimmistä hakusanamainonnan elementeistä. Käyttäjäkokemus sivustolla kuvaa sivuston käyttäjäystävällisyyttä, sisällön relevanssia, sivuston latausnopeutta, selkeyttä ja toimivuutta käyttäjälle.

Hyvä landing page experience vaikuttaa mainoskampanjan tehokkuuteen. Jos laskeutumissivu on houkutteleva, käyttäjäystävällinen ja vastaa käyttäjän tarpeisiin, se lisää mahdollisuuksia saada klikkauksia ja kasvattaa konversioita.

Landing page experience vaikuttaa myös laatupisteisiin. Hyvä kokemus voi parantaa laatupisteitä ja auttaa mainosta sijoittumaan korkeammalle hakutuloksissa sekä pienentää mainoskustannuksia. Huono kokemus voi aiheuttaa päinvastaisen vaikutuksen.

Käyttäjäkokemus sivustolla vaikuttaa suoraan käyttäjätyytyväisyyteen. Käyttäjä todennäköisesti viihtyy sivustolla pidempään ja suorittaa halutun toimenpiteen, jos laskeutumissivu tarjoaa hyödyllistä ja relevanttia sisältöä sekä selkeät toimintakehotukset (CTA). Myös sivustolle palaamisen todennäköisyys kasvaa.

Käyttäjä arvioi mainoksen luotettavuutta osittain sen perusteella, miten hyvin laskeutumissivu vastaa mainoksen lupaamaa sisältöä ja tarjoaa hyödyllistä tietoa.

Muistilista: näin teet hyvän Google Ads mainoksen

Valitse avainsanat, jotka ovat relevantteja tuotteellesi tai palvelullesi. Tutki ja analysoi avainsanojen hakumääriä ja kilpailutasoa varmistaaksesi, että ne tavoittavat oikean yleisön. Hyvä avainsanan valinta lisää mainoksesi näkyvyyttä ja tehostaa sen tavoittavuutta.

Sisällytä valitsemasi avainsanat mainoksesi otsikkoon (title), kuvaustekstiin (description) ja näkyviin URL-osoitteisiin (display URL). Tämä tekee mainoksestasi relevantimman sekä hakukoneille että käyttäjille, mikä parantaa mainoksesi sijoitusta ja klikkausprosenttia.

Käytä erilaisia mainoslaajennuksia, kuten sijaintilaajennuksia, kuvalaajennuksia tai lisätietolaajennuksia, jotka lisäävät mainoksesi näkyvyyttä ja tarjoavat lisäarvoa potentiaalisille asiakkaille. Laajennukset voivat myös parantaa mainoksesi sijoitusta hakutuloksissa.

Tarkista mainoksesi kielioppi ja oikeinkirjoitus. Käytä selkeitä ja ytimekkäitä lauseita, jotka välittävät viestisi tehokkaasti. Muista, että ensivaikutelma on tärkeä, joten varmista, että mainoksesi on visuaalisesti houkutteleva ja ammattimaisesti suunniteltu.

Määrittele kohderyhmäsi huolellisesti ottaen huomioon demografiset tekijät, sijainti, kiinnostuksen kohteet ja ostokäyttäytyminen. Hyödynnä kohdistamistyökaluja, kuten sijaintikohdistusta, laitekohdistusta ja kiinnostusalueiden kohdistusta, jotta mainoksesi tavoittaa juuri ne käyttäjät, jotka todennäköisimmin kiinnostuvat tarjoamastasi.

Käytä tehokasta web-analytiikkaa ja konversioseurantaa mainoksesi tulosten mittaamiseen. Tarkastele suorituskykymetriikoita, kuten klikkausprosenttia ja konversioastetta, ymmärtääksesi mitkä elementit toimivat. Hyödynnä Google Adsin analytiikkatyökaluja ja integroi ne tarvittaessa muihin järjestelmiin, kuten Google Analyticsiin. Analysoi dataa säännöllisesti ja tee tarvittavat säädöt mainoksesi parantamiseksi, optimoimalla avainsanoja, mainostekstejä ja kohderyhmiä. Konversioseuranta auttaa arvioimaan kampanjasi tehokkuutta ja ohjaa tekemään tietoon perustuvia päätöksiä.

Contact Us

Jätä yhteydenottopyyntö