Analytiikka & raportointi
yrityksesi kasvun tukena

Mistä tietää, että yritystoiminnassa keskitytään oleellisiin asioihin? Työn tehokkuutta ja arvoa voidaan mitata analytiikan avulla. 

Analytiikan ja raportoinnin palvelumme ovat tarkoitettu sinulle, kun haluat luotettavan kumppanin kasvattamaan liiketoimintasi arvoa tiedolla johtaen. 

Analytiikan ja raportoinnin palvelumme liiketoimintasi kasvuun ja kasvun mittaamiseen

Web-analytiikka yritysten nettisivuille

Tarjoamme luotettavaa ja osaavaa web-analytiikan palvelua kaikenkokoisille yrityksille ja yhdistyksille. Erikoisosaamiseemme kuuluu Google Analytics ja Piwik PRO, mutta kumppani­verkostostamme löytyy myös muiden teknologioiden osaajia täydentämään osaamistamme.

Markkinoinnin analytiikka yrityksille

Markkinoinnin mittaaminen auttaa ymmärtämään, onko markkinointitoiminta tuottanut odotettua tulosta ja jos ei, miksi. Markkinoinnin analytiikassa voidaan mitata muun muassa sosiaalisen median kampanjoiden tehokkuutta, maksettua mainontaa ja viestintää.

Asiakaskokemusmittaaminen ja mittausmallin konseptointi

Autamme ymmärtämään asiakkaasi käyttäytymistä ja tarpeita. Teemme tutkimuksia verkkolomakkeilla, laadullisilla puhelinhaastatteluilla ja näiden yhdistelmällä asiakkaan tarpeiden mukaan.

Myynnin analytiikka

Oikeat myynnin mittarit ja ymmärrettävät raportit auttavat liiketoimintasi kasvattamisessa. Rakennamme kattavat ja helppolukuiset raportit hyödyntäen Power BI:tä ja Looker Studiota (ent. Data Studio).

Työntekijätyytyväisyyden mittaaminen ja mittausmallin konseptointi

Mittaa henkilöstösi työntekijätyytyväisyyttä, ja tunnista työyhteisösi kasvukohdat ja sudenkuopat. Kyselyissä hyödynnämme verkkolomakkeita, laadullisia puhelinhaastatteluita ja tarvittaessa näiden yhdistelmää.

Kattavat Power BI -raportointipalvelut yrityksille

Tarjoamme asiantuntevia Power BI -raportointipalveluita yrityksille. Palvelumme sisältää interaktiivisten raporttien luomisen, jotka tarjoavat selkeitä näkemyksiä liiketoimintasi suorituskyvystä. Power BI -ratkaisujemme avulla voit helposti visualisoida dataa, seurata keskeisiä suorituskykyindikaattoreita ja tehdä tietoon perustuvia päätöksiä kasvun edistämiseksi.
Tarpeenamme on ollut ja on löytää uusia asiakkaita, sekä jakaa infoa tuotteistamme valituille kohderyhmille. Valoa Digitalin monipuolinen porukka on ollut vastaus tarpeisiimme - on mukavaa tehdä työtä joustavan, itseohjautuvan porukan kanssa reilussa ja ystävällisessä hengessä.
Sinikka Sepponen, HCA Health Concept Oy

Mitä tietoa luvut voivat tarjota?

Asiakaskokemus (Customer Experience eli CX)

Asiakaskokemus koostuu asiakkaan yritysmielikuvasta, asiakkaan tyytyväisyydestä palveluun tai tuotteeseen, sekä asiakkaan ja yrityksen edustajien välisten kohtaamisten herättämistä tuntemuksista. Positiivinen asiakaskokemus tuo lojaaleja asiakkaita.

Asiakastyytyväisyys (Customer Satisfaction eli CS)

Asiakastyytyväisyydellä mitataan, miten hyvin tuote tai palvelu vastaavat asiakkaan odotuksia. Asiakastyytyväisyys on tärkeä osa asiakaskokemusta.

Työntekijäkokemus (Employee Experience eli EX)

Työntekijäkokemuksella mitataan niin työntekijöiden hyvinvointia, jaksamista kuin sitoutuneisuutta työhönsä. Sitoutunut työntekijä on avain liiketoiminnan kasvuun.

NPS-mittaus eli Net Promoter Score

NPS-mittaus kertoo, kuinka todennäköisesti henkilö suosittelisi palvelua, tuotetta, tai työpaikkaa. NPS-mittausta voidaan käyttää sekä asiakaskokemuksen, asiakastyytyväisyyden että työntekijäkokemuksen mittauksessa.

Myynnin ja markkinoinnin analytiikka

Myynnissä ja markkinoinnissa oleellista on löytää paitsi oikeat kanavat, myös oikeat mittarit, kun halutaan kasvattaa liikevaihtoa kannattavasti. Toimialasta ja liiketoimintamallista riippuen myynnin ja markkinoinnin mittarit voivat vaihdella hyvinkin paljon. Tarkoitus on löytää tarpeeseen soveltuvat tärkeimmät mittarit, joita seuraamalla ja parantamalla olisi suurin vaikutus juuri sinun liiketoimintaasi.

Toiminnanohjaustiedon ja taloushallinnon raportointi

Toiminnannohjauksessa syntyvän tiedon oikeaoppisella keräämisellä ja tulkinnalla voi vaikuttaa huomattavasti yrityksen kannattavuuteen ja kasvumahdollisuuksiin. Talousluvut yhditettynä operatiivisiin mittareihin on useimmiten tärkein tieto millä yritys voi johtaa liiketoimintansa kehittymistä.

Miksi ulkoistaa analytiikka ja raportointi Valoalle?

Monipuolinen raportointi Power BI:llä asiakkaillemme

Jos yrityksellänne ei ole tiettyä ja rajattua raportointitarvetta, vaan etsitte monipuolista raportointisovellusta, suosittelemme Power BI:ta. Olemme olleet mukana Power BI:n matkassa sen syntymästä asti ja jatkamme osaamisemme kehittämistä asiakastöidemme ja laajan kehittäjäyhteisön avulla.

Power BI on monipuolisuudessaan yksi parhaimpia, ellei paras self-service business intelligence -palvelu markkinoilla. Sen hyvät integraatiot muihin järjestelmiin ja hyvin suunnitellut tietojen muokkaus- sekä visualisointiominaisuudet mahdollistavat käytännössä rajattomat raportointi- ja analysointimahdollisuudet. Vaikka kaikkeen se ei ole paras ratkaisu, löytyy Power BI:stä silti vahvuuksia, jotka ovat vertaansa vailla.

Power BI:n hinnoittelumalli mahdollistaa sen, että oli raportointitarve mikä tahansa, useimmiten kustannustehokkain ratkaisu on aloittaa työ Power BI:llä. Sillä voidaan suunnitella tietojen käsittelyt ja visualisoinnit sekä luoda ketterästi ja kustannustehokkaasti toimivat prototyypit siitä, mitä raportoinnilla halutaan saavuttaa.

Tätä kaikkea tarjoamme:

Contact Us

Jätä yhteydenottopyyntö