Digitaalinen tuotekehitys

Hyvillä digitaalisilla ratkaisuilla rakennat kannattavaa ja skaalautuvaa liiketoimintaa. Herätämme ideasi eloon löytämällä strategisesti oikeat ja tarkoitustaan palvelevat digitaaliset ratkaisut sujuvan ja saumattoman käyttäjäkokemuksen saavuttamiseksi.

Viedään ideasi toteutukseen: varaa ilmainen konsultointi

Mitä on digitaalinen tuotekehitys?

Digitaalinen tuotekehitys on prosessi, jossa palvelu, tuote tai toimintatapa viedään digitaaliseen muotoon. Päämääränä on tuottaa palvelun tai tuotteen loppukäyttäjälle lisäarvoa mahdollisimman kustannustehokkaasti, ja luoda paras mahdollinen käyttäjäkokemus.

Digitaalisen tuotekehityksen muotoja

Digitaalisen tuotekehityksen tai digitaalisten palvelujen kehityksen prosesseja on monenlaisia, riippuen yrityksen ja yrityksen asiakkaiden tarpeista. Digitaalista tuotekehitystä voi olla esimerkiksi: 

1

Sovelluksen kehittäminen alusta lähtien ideasta valmiiksi lopputuotteeksi.

2

Oikean työkalun tai ratkaisun löytäminen johonkin tiettyyn tarkoitukseen.

3

Kokonaan uuden toimintamenetelmän luominen oikeita järjestelmiä hyödyntäen.

Digitaalisen tuotekehityksen projekti muotoutuu täysin yrityksesi tai organisaatiosi tavoitteiden mukaisesti. Kyse voi olla esimerkiksi myynnin, asiakaskokemuksen, asiakaspalvelun, taloushallinnon tai minkä tahansa muun yrityksen funktion tehostamista uuden ohjelmiston tai järjestelmän käyttöönotolla. Vaihtoehtoisesti voit esimerkiksi etsiä parhaiten tarpeisiinne sopivaa työkalua jonkin asiakasprosessin toteuttamiseen tai teillä on idea uudesta sovelluksesta tai digitaalisesta palvelusta ja etsitte kumppania, joka voi auttaa sen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Oli tarpeenne mikä tahansa, meiltä saatte asiakas-/käyttäjäkokemukseen keskittyvän kumppanin, joka ymmärtää liiketoiminnan lainalaisuudet digitaalisessa kehityksessä. 

Millaisiin haasteisiin yritys voi törmätä digitaalisessa tuotekehityksessä?

Digitaalinen tuotekehitys ja digitaalisten palvelujen kehittäminen vaativat onnistuakseen laaja-alaista osaamista ja ymmärrystä liiketoiminnasta, erilaisista käyttöliittymistä ja sovelluksista, sekä ymmärrystä käyttäjistä ja heidän käyttäytymismalleistaan. On ymmärrettävä, mikä digitaalisessa palvelussa tai tuotteessa itseasiassa tuo sen käyttäjälle arvoa. Lisäksi yrityksen sisäiseen käyttöön tulevissa tuotteissa tarvitaan ymmärrystä yrityksen sisäisten funktioiden lainalaisuuksista ja arvoketjuista.

Uuden digitaalisen tuotteen kuten sovelluksen tuotekehityksessä yleinen ja konkreettinen haaste yrityksille tai yrittäjille on aloittamisen vaikeus. Ei välttämättä tiedetä, millaisia erilaisia teknisiä ratkaisuja tai toteutustapoja on olemassa, tai kuinka niitä kartoitetaan, jotta ylipäätään päästäisiin alkuun.

Digitaalisen tuotekehityksen polku

Askel 1

Sinulla on ajatus tuotteesta tai palvelusta, jonka haluaisit toteuttaa digitaalisessa muodossa.

Askel 2

Tuotteen tai palvelun tavoitteet ja konsepti kirkastetaan sekä luodaan 

Askel 3

Etsimme oikeat työkalut, työtavat ja yhteistyökumppanit, joiden avulla toteutamme ideasi.​

Askel 4

Luodaan palvelustasi tai tuotteestasi yhdessä yhteistyökumppanien kanssa testiversio, jota lähdemme pilotoimaan.​

Askel 5

Tuotettasi tai palveluasi pilotoidaan ja testataan.

Askel 6

Pilotin tai testin pohjalta tehdään raportti, jonka perusteella suoritetaan mahdolliset parannukset.

Valoa Digital on luotettava digitaalisen tuotekehityksen kumppani​

Tarjoamme digitaalisen tuotekehityksen projektiisi kumppanin, jolla on sekä teknistä osaamista eri ohjelmistoista, liiketoimintaymmärrystä että inhimillistä ymmärrystä käyttäjistä ja heidän tarpeistaan.

Autamme sinua tuottamaan palvelun tai tuotteen, joka tuo aidosti lisäarvoa asiakkaallesi, kumppanillesi tai sidosryhmillesi. Teemme sen laajalla osaamisellamme sekä kumppaniverkostomme avulla.

Vahvuuksiamme

Miksi hankkia kumppani digitaaliseen tuotekehitykseen?

Digitaalinen tuotekehitys ja digitaalisten palvelujen kehitys ovat laajoja prosesseja, joista kukaan ei selviä yksin. Prosessit vaativat teknistä osaamista tuotteen kehittämiseen ja inhimillistä osaamista palvelun tai tuotteen kohdeyleisön tarpeiden ja toiveiden tunnistamiseen. 

Kumppanin rooli digitaalisessa tuotekehityksessä on toimia projektinjohtajana, sujuvoittaen prosessia ja pitäen huolta sen etenemisestä. Kumppani tuo myös arvokasta ulkopuolista näkemystä, laajentaen yrityksen digi- ja muiden osaajien verkostoa. Kumppanin hankkiminen kannattaa myös siksi, koska resurssien jakaminen säästää huomattavasti aikaa. Lisäksi harvassa ovat sellaiset yritykset, joissa on kaikki tarvittava osaaminen koko digitaalisen tuote- tai palvelukehityksen prosessiin.

Tavoitteena toimivampi digitaalinen ratkaisu?

Varaa ilmainen konsultointiaika. Keskustellaan tavoitteistasi ja keinoista niiden saavuttamiseen.

Varaa ilmainen konsultointi

Contact Us

Jätä yhteydenottopyyntö